Matka Królów igrająca z ogniem

KIM BYŁA? Wiedza na temat Świętosławy, księżniczki, królowej i matki królów jest dość niedokładna. Była córką Mieszka i Dobrawy, a mogła się urodzić w latach 60-tych, lub 70-tych X wieku. Na podstawie sag islandzkich oraz kroniki Adama z Bremy wiemy, że Świętosława (Sigrid), poślubiła najpierw pierwszego króla Szwecji, Eryka zwycięskiego (945- 994/995, królem został w […]

Dzieci kwiaty, czy szpiedzy Awarów?

Dawniej przedstawiano Słowian jako miłujących pokój, rozśpiewanych rolników. Taka wizja naszych przodków była poniekąd uwarunkowana min. pewnym przekazem z końca VI w. Otóż w roku 591 przyprowadzono przed oblicze cesarza bizantyjskiego Maurycjusza, trzech Sklawinów, schwytanych przez gwardzistów. Nie mieli przy sobie broni, a jedynie cytry (w innych tłumaczeniach gęśle). Cesarz wypytywał ich skąd pochodzą i z jakiego są […]